Wat is Vital Villages?

Circulair en Inclusief wonen

Vital Villages is er voor iedereen, met elkaar en voor elkaar. In welke levensfase je ook bevindt, of je een mantelzorg woning nodig hebt, een starterswoning of je eigen kleine of grote villa. Vital Villages maakt het bereikbaar. Samen met intiatiefnemers en andere partijen geven we antwoord op de vele verschillende vragen die in de woningmarkt spelen.

De woningen kunnen worden gemaakt van modules en zijn hierdoor eenvoudig te re-monteren en te verplaatsen. Ze zijn op een standaard oplegger te plaatsen en overal in Nederland naar toe te vervoeren. Hierdoor zijn ze direct in te zetten op verschillende plekken waar woningen nodig zijn. Gemeenten en corporaties kunnen in korte tijd nieuwe hofjes of wijken inrichten.

Tijdens bewoning kunnen de woningen aangepast worden naar gelang behoefte, leefstijl of levensloop. Na bewoning kunnen de woonmodules ontkoppeld worden en geheel verplaatst worden naar een nieuwe locatie elders in de woonplaats, de provincie of elders in Nederland. 


Hoe draagt Vital Villages bij?

Tijdelijk

Door betaalbaar wonen voor iedereen sneller toegankelijk te maken vullen we aan op het huidige woningtekort. Op termijn kunnen de modulen weer ingezet en dienst doen als bouwsysteem voor andere woningen. Samen met grondeigenaren, corporaties, ontwikkelaars en gemeenten gaan we woningen realiseren voor diversiteit in huishoudens van 1, 2 tot meerpersoons.

Schaalbaar

Deze oplossing maakt braakliggende gronden bruikbaar al dan niet door deze tijdelijk te bestemmen voor wonen en in erfpacht te voorzien van verplaatsbare, schakelbare en aanpasbare wooneenheden. Met deze aanpak slaan partijen de handen in een om te komen tot een direct uitvoerbare oplossing wat een kwalitatief woonmilieu. De duurzaam ontwikkelde woonmodules zijn schakelbaar van een (Tiny) eenpersoons woning van 20 en 30m2 tot 50 naar 80 m2 en meer tot 100 vierkante meter voor huishoudens met meerdere personen.

Schakelbaar

De woonmodules zijn ook verticaal schakelbaar en dus stapelbaar. Meer wooneenheden bij elkaar vormen een woongemeenschap in de vorm van nieuwe hofjes, buurten en wijken. Ze kunnen al naar gelang ook uitgebreid worden met de nodige buurt wijk of dorps en zelfs stedelijke voorzieningen. Binnen een hofje of een buurt kan de infrastructuur gelegd worden dmv modulaire wegelementen voorzien van functionaliteiten zoals stroom, water, riolering en data. De modules kunnen zelfvoorzienend worden uitgevoerd wat betreft energie en water. 


Waarom Vital Villages?

Mensen verhuizen (migreren) steeds vaker en het aantal een persoonshuishoudens neemt nog steeds toe. De migratie richt zich met name op stedelijke gebieden en verhoudt zich slecht tot de woningnood die rond de grote steden structureel is geworden. Vaste banen gaan meer en meer tot het verleden behoren waardoor mensen geen langdurige verplichting als een hypotheek meer willen of kunnen aangaan. TIjdelijk wonen in termijnen van 10 jaar is een structureel vraagstuk geworden. Circulair en Inclusief wonen is daar het antwoord op.

Bij meer mensen is de behoefte zelf te zoeken naar duurzamere oplossingen in hun dagelijks leven. Een groeiende groep mensen verkiest te leven in gemeenschappen die gezamenlijk worden vormgegeven. Vital Villages gaat met jou op zoek naar een integraal antwoord op al deze ontwikkelingen en bijbehorende maatschappelijke vraagstukken voor een Vitaal en Inclusief Leven in de 21e eeuw.